Ansökningsstopp

19:e januari är sista dag för att skicka in en komplett ansökan för den här beslutsomgången.

LAG-styrelsen kommer att ha sitt första beslutsmöte för året i februari. För att hinna bereda ärenden till detta möte behöver vi ha in kompletta ansökningar senast den 19:e januari.