Ansökningsstopp

14:e mars är sista dag för att skicka in en komplett ansökan för den här beslutsomgången.

LAG-styrelsen kommer att ha sitt andra beslutsmöte för året i april. För att hinna bereda ärenden till detta möte behöver vi ha in kompletta ansökningar senast den 14:e mars.