Ansökningsstopp

10:e maj är sista dag för att skicka in en komplett ansökan för den här beslutsomgången.

LAG-styrelsen kommer att ha sitt tredje beslutsmöte för året i juni. För att hinna bereda ärenden till detta möte behöver vi ha in kompletta ansökningar senast den 10:e maj.