Ansökningsstopp

4:e september är sista dag för att skicka in en komplett ansökan för den här beslutsomgången.

LAG-styrelsen kommer att ha sitt fjärde beslutsmöte för året i oktober. För att hinna bereda ärenden till detta möte behöver vi ha in kompletta ansökningar senast den 4:e september.