Ansökningsstopp

7:e november är sista dag för att skicka in en komplett ansökan för den här beslutsomgången.

LAG-styrelsen kommer att ha sitt femte och sista beslutsmöte för året i december. För att hinna bereda ärenden till detta möte behöver vi ha in kompletta ansökningar senast den 7:e november.