Ansökningsstopp

22:e augusti är sista dag för att skicka in en komplett ansökan för den här beslutsomgången.

LAG-styrelsen kommer att ha sitt andra beslutsmöte i september. För att hinna bereda ärenden till detta möte behöver vi ha in kompletta ansökningar senast den 22:e augusti.