Styrelsemöte

På styrelsemöten fattas beslut om inkomna projektansökningar.

Styrelsemöte 18:e september

Leader 7-sam Värmlands styrelse beslutar om inkomna projektansökningar. För att ansökan ska komma upp till beslut behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den. Ansökningsstopp för det här styrelsemötet är den 22:e augusti. Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret. Välkommen att höra av dig med din idé!