Styrelsemöte

På styrelsemöten fattas beslut om inkomna projektansökningar.

Styrelsemöte 18:e april

Leader 7-sam Värmlands styrelse beslutar om inkomna projektansökningar. För att ansökan ska komma upp till beslut behöver den vara klar senast 14:e mars för att vi ska hinna handlägga den. Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret.

Välkommen att höra av dig med din idé!