Ny verksamhetsledare

För den nya programperioden har Jens Karlsson anställts som ny verksamhetsledare.

Den 1 februari började Jens Karlsson som verksamhetsledare för Leader 7-sam Värmland. Jens är hemmahörande i Töcksfors och har arbetat inom Leader sedan 2011, som bland annat strategiskrivare och verksamhetsledare för Leader Närheten och Fiskeområde Vänern. Därtill har han varit projektägare av ett flertal större leaderprojekt. Förutom att arbeta med Leader är Jens företagare och driver konsultfirma inom fiskevård och fiskeutveckling.