Brunskogs Hembygdsförening

Brunskogs Hembygdsförening – en tidsresa genom bondelivets kulturarv. Ett projekt genomfört i föregående programperiod.

Om projektet

Under 2020-2022 genomförde Brunskogs Hembygdsförening projektet ”en tidsresa genom bondelivets kulturarv”. Målet med projektet var att kunna erbjuda besökare en TIDSRESA i den gamla bondevärlden. Tanken var att barn och ungdomar ska få pröva på olika gamla hantverk i större utsträckning än nu och på ett konkret sätt uppfatta förändringar i levnadssätt genom tiderna. Syftet var att skapa större möjligheter att anordna fler arrangemang och att göra det möjligt för andra föreningar och företag att hyra och använda utrymmena.

För att underlätta det här anlades ett beredningsrum som förenklar för ordinarie och framtida arrangemang.

Under sommaren 2022 såg man att beredningsrummets tillkomst har bidragit till stort intresse för de produkter som kan erbjudas tack vare detta. Det har också blivit möjligt att i sätta sig ner på plats och äta.

Aktiviteter som genomfördes under projekttiden var bl.a. påskparad, käpphästtävling och tunnbrödsbak.

Om projektet

Projektperiod
2020-2023

Projektägare
Brunskogs Hembygdsförening

Projektledare
Ellinor Engström
Lillemor Hansell
Gert Bergström

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Under 2020-2022 genomförde Brunskogs Hembygdsförening projektet ”en tidsresa genom bondelivets kulturarv”. Målet med projektet var att kunna erbjuda besökare en TIDSRESA i den gamla bondevärlden. Tanken var att barn och ungdomar ska få pröva på olika gamla hantverk i större utsträckning än nu och på ett konkret sätt uppfatta förändringar i levnadssätt genom tiderna.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd (EU/SJV)
557 572 kronor

Beviljat leaderstöd (Växtlust Värmland)
274 624 kronor

Egen privat finansiering
785 857 kronor

Total finansiering
1 618 053 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden