Östra Ämterviks Café

Ett projekt genomfört i föregående programperiod.

Om projektet

I Östra Ämtervik öppnades lanthandeln på nytt 2019 och blev åter igen en samlingspunkt för byborna där man träffades på ett naturligt sätt. Ägaren kände att det fanns ett större behov för att göra orten än mer attraktiv, inte bara för de åretruntboende utan även för alla sommargäster.

För att förverkliga det här ansökte han om stöd ifrån Leader Växtlust och under 2021 påbörjades arbetet med att göra om ett gammalt magasin till en bistro i anslutning till lanthandeln.

Det gamla magasinet renoverades, taket byttes ut, väggarna isolerades, det blev en toalett i byggnaden samt att nya dörrar och fönster införskaffades. Många lokala entreprenörer och bybor var mycket positiva och bidrog med ideell arbetstid.

Den färdiga lokalen har redan blivit en populär samlingpunkt för bygden. Den används för olika ändamål som till ex. födelsedagar, minnestunder och studentskivor men även temakvällar arrangeras regelbundet med mat från hela världen.

Om projektet

Projektperiod
2021-2022

Projektägare
Zishgah AB

Projektledare
Hamid Bahrini
info@svanvikshandel.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Det gamla magasinet renoverades, taket byttes ut, väggarna isolerades, det blev en toalett i byggnaden samt att nya dörrar och fönster införskaffades. Det här blev Svanviks Handels bistro som idag är en självklar samlingspunkt i byn.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
194 349 kronor

Egen privat finansiering
291 522 kronor

Total finansiering
485 871 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och leaderområdets kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden