Fiskeresurs i Eda

Fiskeresurs i Eda – Sjövandrande Öringbestånd i Mörtälven. Ett projekt genomfört i föregående programperiod.

Om projektet

Projektet som pågick från 2020–2022 var ett allmännyttigt fokusprojekt med tydligt samverkanstema, som genomfördes inom kommunen med stöd från Leader Växtlust. Projektet innehöll både förvaltande åtgärder och utveckling av fisket (fiskeresursen) i Eda kommun.

I början av projektet undersökte man först hur statusen var för antalet öring och studerade  tidigare åtgärder samt historik i området.

Efter fältbesök och inläsning på området så konstaterades att Mörtälven blir ett bra första delprojekt. Elfisket i Mörtälven påvisade ett lågt antal Öring och det kunde konstateras mycket få lekplatser för Öringen.

Detta beror till stor del på att Mörtälven är en av så många andra rinnande vatten som rensats på sten  för att man tidigare skulle kunna kunna flotta timmer i Älven. Ett för tiden mycket viktigt jobb som sysselsatte tusenvis att invånare i bygderna.

En mycket viktig del i projektet var att återskapa älven så gott som det går så att den ser ut som innan flottningen.

Antalet lekplaster för öringen uppskattades till ca 3 st bra lekplatser på sträckan Storeken till uppströms liggande Åsetjärnet ( ca 800 meter ).

För att få fart på reproduktionen i Mörtälven så ökades antalet lekplatser markant, samt återfördes så mycket sten som möjligt från skogskanten till älven för att skapa ståndplatser samt gömsle för fisken.

Med hjälp av både handkraft samt grävmaskin så skapades i Mörtälven från 3 lekplatser på 800meter  nu istället ca 30 lekplatser på hela sträckan. Detta samt att bottnen luckrats upp och en stor ökning av sten införts till älven för ståndplatser. Älven ser nu mer ut som innan flottningen.

Om projektet

Projektperiod
2020-2022

Projektägare
Eda Fiskevårdskrets

Projektledare
Daniel Nilsson

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Projektet som pågick från 2020–2022 var ett allmännyttigt fokusprojekt med tydligt samverkanstema, som genomfördes inom kommunen med stöd från Leader Växtlust. Projektet innehöll både förvaltande åtgärder och utveckling av fisket (fiskeresursen) i Eda kommun.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd (EU/SJV)
137 802 kronor

Beviljat leaderstöd (Växtlust Värmland)
112 747 kronor

Total finansiering
250 549 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden