Wiksfors bruk

Wiksfors Bruk flygel och allmännutrymmen. Ett projekt genomfört i föregående programperiod.

Om projektet

Under 2018/2019 påbörjades projektet att skapa ett levande besöks- och företagscentrum för tillverkning, försäljning, matupplevelser, m.m. i Wiksfors Bruks lokaler i Långserud. Syftet var att ge nya möjligheter och förutsättningar för lokala entreprenörer och småföretagare som vill tillverka och bedriva försäljning på ett strategiskt ställe och därmed skapa en intressant besökspunkt.

Ett stort antal lokaler behövde åtgärdas men i projektet valdes de mest väsentliga delarna ut för att komma i gång, affärslokalen, vattendistributionen samt allmänutrymmet.

Den en gång tomma fastigheten transformerades till en levande byggnad som idag är en av Säffle kommuns mest välbesökta utflyktsmål. Bruket rymmer idag bl.a. en antikaffär, vedugnspizzeria och trähantverk.

På Wiksfors Bruks egen webbplats kan du läsa mer om företagarnas satsning, vilka som idag huserar i brukets lokaler samt få vägbeskrivning till detta spännande besöksmål på landet inom vårt leaderområde. Läs mer HÄR!

Redan i november 2020 fick dessutom Wiksfors Bruk tillsammans med Naturbyns ägare Thomas Petersson ta emot Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turisms stora turismpris.

Om projektet

Projektperiod
2018-2020

Projektägare
Wiksfors Bruk AB

Projektledare
Lars-Evert Wikholm

 

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Tanken med projektet var att skapa ett levande besöks- och företagscentrum för tillverkning, försäljning, matupplevelser, m.m. i Wiksfors Bruks lokaler i Långserud. Syftet var att ge nya möjligheter och förutsättningar för lokala entreprenörer och småföretagare som vill tillverka och bedriva försäljning på ett strategiskt ställe och därmed skapa en intressant besökspunkt.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
197 208 kronor

Egen privat finansiering
295 811 kronor

Total finansiering
493 019 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden