Styrelsen

Det är styrelsen, LAG (Local Action Group) som tar beslut om just ert projekt kan prioriteras.

Styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter med lika många representerade från vardera sektor, offentlig, privat och ideell.

Styrelse

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med någon av våra ledamöter? Hör av er till kansliet, info@leader7-sam.se

Ordförande (offentlig)

Anna-Lena Carlsson

Torsby
Torsby kommun
(mer …)

1:e vice ordförande (ideell)

Lars Nilsson

Arvika
Föreningen Växtlust Värmland

(mer …)

2:e vice ordförande (privat)

Jerry Olsson

Eda
Företagare
(mer …)

 

Ledamot (civilsamhället)

Alf Dalberg

Arvika
Svenska kyrkan, Arvika pastorat
(mer …)

Ledamot (offentlig)

Agneta Carlsson

Sunne
Sunne kommun
(mer …)

Ledamot (offentlig)

Boo Westlund

Hagfors
Hagfors kommun
(mer …)

 

Ledamot (ideell)

Catarina Nilsson

Säffle
Föreningslivet Säffle
(mer …)

Ledamot (ideell)

Marica Möller

Hagfors-Munkfors
Föreningslivet Hagfors-Munkfors
(mer …)

Ledamot (privat)

Lisa Värnefors Borell

Säffle
Företagare
(mer …)

Ledamot (privat)

Tomas Jansson

Sunne
Företagare
(mer …)

Ledamot (privat)

Örjan Classon

Torsby
Företagare
(mer …)

Ersättare (offentlig)

Böret Segolsson-Knutsson

Eda
Eda kommun
(mer …)

Ersättare (ideell)

André Liljemark

Torsby
Föreningen iTorsby
(mer …)

Ersättare (privat)

Britt-Marie Nordquist

Hagfors
Skogsägare
(mer …)

 

 

 

Valberedningens ordförande

Ola Persson

Sunne
Offentlig

 

 

Valberedning

Erik Evestam

Säffle
Ideell

 

 

Valberedning

Eva Ryhr Andersson

Sunne
Privat