Ansöka

Efter att en intresseanmälan har gjorts och leaderkontoret har fått ta del av er presentation diskuterar vi först idén och bedömer om den kan passa inom Leader 7-sams utvecklingsstrategi.

 

Att skriva en ansökan

Efter att en intresseanmälan är gjord, återkommer vi sedan till er med besked om leaderkontorets bedömning, normalt inom 1-2 veckor. Det kan också hända att vi istället bokar ett möte med er för att diskutera idén ytterligare.

Om er idé passar in så är det dags att söka fullmakt hos Jordbruksverket. I menyn till höger finner ni dokument om fullmaktsansökan inklusive hur man gör.

Ansök i jordbruksverkets e-tjänst

Ansökan om projektstöd görs digitalt med e-legitimation. En ansökan innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektplan och budget samt uppgifter för uppföljning. Budgeten ska alltid underbyggas med prisuppgifter eller offerter, löneutdrag om betald personal varit delaktiga i projektet m.m. I vissa fall krävs även underlag i form av tillstånd.

Ansökan fungerar som underlag för beslut om stöd och berättigar de kostnader som godkänns i ansökan. Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.

När ansökan är insänd

När ansökan är komplett insänd kan handläggningen påbörjas. Då går styrelsens beredningsgrupp (BG) igenom ansökan och ger sitt utlåtande. Vid behov återkommer vi då till er för kompletterande åtgärder eller så fortsätter vi handlägga ärendet klart inför styrelsens beslut (s k LAG-beslut) om er ansökan.

Ifall er ansökan prioriteras av LAG-styrelsen handlägger leaderkontoret ansökan i ytterligare ett steg och skickar sen ansökan vidare till Jordbruksverkets kö inför formellt beslut om projektstöd. Hela ansökningsprocessen sker digitalt.

Sökbara insatsområden inom Leader 7-sam

De finns fyra insatsområden inom Leader 7-sams strategi under perioden 2023-2027. Den idé ni presenterar för oss måste därför passa in inom något av dessa insatsområden för att det ska vara möjligt att ansöka om projektstöd. Leaderkontorets personal guidar dig fram om du kontaktar oss i ett tidigt skede vilket vi rekomenderar.