Om oss

Leader 7-sam Värmland är en ideell förening. Vi arbetar med landsbygdsutveckling i sju av Värmlands kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden.

Leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Inom leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening, en lokal aktionsgrupp som kallas för LAG (Local Action Group). Föreningen leds av en styrelse där alla tre sektorer är representerade. De arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Vad betyder Leader

Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.