Så går det till

Hos oss på Leaderkontoret kan föreningar, organisationer, kommuner med flera söka stöd till ett projekt för att utveckla bygden eller orten där vi lever och verkar. Företag kan också söka stöd genom leader men du kan inte söka som privatperson. Storlek på stöd beror bland annat på hur allmännyttigt projektet är.

 

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Projektidén ska passa in i utvecklingsstrategin och ska ske i samverkan med andra och resultatet ska vara till nytta för fler än de som genomför projektet.

Personalen på leaderkontoret är ett stöd i ansökningsprocessen och vill ta del av er projektidé innan ni skickar in er projektansökan.

Steg 2

Skriva ansökan

Efter att en intresseanmälan har gjorts och leaderkontoret har fått ta del av er presentation diskuterar vi först idén och bedömer om den kan passa inom Leader 7-sams utvecklingsstrategi.

Vi återkommer till er inom 1-2 veckor. Det kan också hända att vi istället bokar ett möte med er för att diskutera idén ytterligare.

Steg 3

Genomföra

Nu är det dags att lämna startblocken och omvandla idén till verklighet! Ni kan starta projektet innan ni fått formellt beslut från Jordbruksverket men det sker då på egen risk.

Vi på leaderkontoret finns med under hela genomförandet. Vi kommer ha uppföljningsmöten och erbjuda stöd vid ansökningar om utbetalningar och annat som kan dyka upp på vägen.

Steg 4

Avsluta

Grattis till ett lyckat projekt!

När projektet avslutas är det dags att ansöka om slututbetalning och redovisa projektet. Slutredovisningen består av 2-3 delar som du ska fylla i och skicka in.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.