Genomföra

Nu är det dags att lämna startblocken och omvandla idén till verklighet! Ni kan starta projektet innan ni fått formellt beslut från Jordbruksverket men det sker då på egen risk.

Vi på leaderkontoret finns med under hela genomförandet. Vi kommer ha uppföljningsmöten och erbjuda stöd vid ansökningar om utbetalningar och annat som kan dyka upp längs vägen.

Arbeta enligt projektplanen

Under genomförandet är det viktigt att arbeta enligt projektplanen. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av leaderkontoret. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. Vi hjälper er naturligtvis att anpassa projektplanen vid behov.

Förskott

Det finns möjlighet att ansöka om förskott så snart ni har fått det formella beslutet. Alla stödmottagare kan söka förskott förutom myndigheter och kommuner.

Kom ihåg att ett förskott är en del av ert projektstöd och ni måste redovisa utgifter även för detta belopp vid ansökan om del- och slututbetalning. Ni ansöker om förskott via Mina sidor på jordbruksverkets hemsida.

Krav på logotyp

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt så ska det framgå att pengarna kommer från EU. Detta visas genom en särskild EU-logotyp, som ska vara väl synlig och läsbar.

Vi ser gärna att ni också använder er av vår Leader 7-sam logotyp för att sprida projektet ytterligare. 

Klicka här för att ladda ner de olika logotyperna. Behöver ni ett annat format tveka inte att kontakta oss.

Skriv upp och spara!

Var noggrann med att skriva upp den arbetstid som görs i projektet – inklusive den ideella arbetstiden som också ska redovisas vid slutredovisning. 

Egenföretagare kan ha med Eget arbete i projekt vilket rapporteras i blanketten Projektdagbok. 

 Alla stödberättigade utgifter som uppkommer i projektet ska redovisas vid ansökan om utbetalning så spara kvitton och fakturor i god ordning. 

Spara också dokument som deltagarlistor vid exempelvis konferenser och om du bjuder på fika eller lunch i projektet

.

Ansökan om delutbetalning

Ni kan ansöka om delutbetalning när som helst efter ni har fått ert beslut om stöd och har haft utgifter för projektet. Ni kan ansöka om delutbetalning för en aktivitet i projektet eller för en viss tidsperiod men kom ihåg att utgifterna måste vara betalda innan ni kan söka utbetalning för dem.

Ni kan och vi rekommenderar att ni ansöker om delutbetalningar löpande under projektets gång.

Var noga med betalbevisen

Förutom fakturakopior behöver ni även betalbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalbevis kan ni ladda ner från internetbanken. På betalbeviset ska följande framgå för att det ska vara giltigt:

 

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. (Med ett historiskt datum, så att vi med säkerhet vet att betalningen gått igenom.) “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.

Ansökan om ändring

I projektet kan det hända att ni kommer behöva göra ändringar jämfört med vad som angetts i ansökan om stöd och det kan ske avvikelser i budgeten. Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen, kontakta oss då på leaderkontoret.

Vi bedömer om din ändring påverkar syfte och mål för då krävs ett ombeslut. I de flesta fall är det bara viktigt att vi på leaderkontoret är informerade och kan styrka din ändring eller avvikelse med en tjänsteanteckning vid ansökan om utbetalning. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar!