Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Programperiod
Loading

Genom att skapa en VR-miljö kommer man genom projektet att kunna resa tillbaka i tiden för att återuppleva den historiska miljön vid Gamla Bruket i Munkfors som den tedde sig runt år 1900.…

Ett digitalt kartverktyg tas fram som ska underlätta beräkningar för lokal konsumtion, möjlig produktion baserad på olika energislag liksom lagring och delning av energi.…

Under projektets gång kommer det dokumenteras och spridas minst 350st gamla värmländska recept.…