Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Programperiod
Loading

I projektet skapades i Mörtälven från 3 lekplatser på 800meter nu istället ca 30 lekplatser på hela sträckan.…

Under 2020-2022 genomförde Brunskogs Hembygdsförening projektet ”en tidsresa genom bondelivets kulturarv”.…

Våra milsvida skogar och många vattendrag erbjuder stora möjligheter att utföra aktiviteter för motion och rekreation som gynnar folkhälsan.…

Projektet byggde broar för erfarenhetsutbyten och blev en naturlig mötesplats för folkkultur med betoning på dansen och musiken.…

I Östra Ämtervik öppnades lanthandeln på nytt 2019 och blev åter igen en samlingspunkt för byborna där man träffades på ett naturligt sätt.…

Ett levande besöks- och företagscentrum för tillverkning, försäljning, matupplevelser, m.m. i Wiksfors Bruks lokaler i Långserud.…