Tips & råd

Det är mycket att tänka på när ni ska driva projekt, både före, under och efter projektet.

Vi här på leaderkontoret finns här hela tiden för att hjälpa och stötta er genom hela processen.

Tveka inte att ta kontakt!

Goda råd för att undvika avdrag

 

Läs beslutet noggrant och följ villkoren som finns i det.

Följ beslutad projektplan och budget. Om ni avviker från projektplanen och ert beslut riskerar ni att inte få ut de pengar som ni har ansökt om. Det är enbart de utgifter som står i beslutet om stöd som ger rätt till stöd. Om ni inte ansökt om en ändring.

Var observant på slutdatumet för projektet.

Var noga med att rätt logotyp kommer med på allt material.

Glöm inte att särredovisa projektets utgifter.

Ni ska kunna ta fram en rapport från bokföringen där endast de utgifter som tillhör projektet finns med. Alternativt ett utdrag ur huvudboken. Beroende på omfattningen av er verksamhet och bokföring kan ni använda er av ett av följande alternativ.

  • Projektkod, resultatenhet, kostnadsställe, objekt eller liknande.
  • Ett eller flera bokföringskonton som är särskilt avsedda för projektet eller investeringen. Dessa konton ska förslagsvis vara märkta med ett specifikt namn eller nummer. Konton får omfatta andra utgiftsposter än de som redovisats i ansökan om utbetalning, förutsatt att dessa tillhör projektet eller investeringen.
  • Tydlig markering i bokföringsunderlag eller kolumndagbok som visar att stödmottagare har bokfört de utgifter och intäkter som hör till projektet eller investeringen.
  • Bokföring i kassabok. Tänk då på att bokföring måste ske i en separat kolumn.

Om planen ändras

Hör av dig till oss på kontoret om något inträffar som gör att projektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt.

Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen eller om finansieringen av projektet förändras. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar. Det kan behöva fattas ett nytt beslut som justeras efter de nya förutsättningarna.