Slutrapportera

När projektet avslutas är det dags att ansöka om slututbetalning och redovisa projektet.

Slutredovisningen består av 2-3 delar som du ska fylla i och skicka in. Dels till oss på leaderkontoret och till Jordbruksverket.

 

Slutredovisning

I ert beslut står projektets slutdatum och det är viktigt att ni skickar in ansökan om slututbetalning så att den har kommit in till Jordbruksverket senast detta datum. Om ni ansöker efter ert slutdatum kommer ni att få ett avdrag på det beviljade stödet.

Om projektet, av någon anledning, inte kan slutredovisas i tid är det viktigt att ni ansöker om förlängning av projektet. Detta ska då ske före projektets ursprungliga slutdatum. Kontakta oss på leaderkontoret så hjälper vi er vidare.

Hur?

Ni ansöker om slututbetalning via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida men hör av er till oss på leaderkontoret innan ni skickar in ansökan. Vi brukar boka en tid för avstämning och uppföljning, då går vi även igenom delar som ska redovisas för att utförandet ska bli tydligt och på rätt nivå.

Vi hjälper er och tittar igenom era underlag och redovisning. Detta gör vi för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas i ansökan om utbetalning. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

Efter avstämning

Efter avstämning vill vi ta del av ett utkast på er slutredovisning för att ge feedback och eventuellt synpunkter på kompletteringar. Detta utkast kan ni ladda ner i läget Granska/skicka in i e-tjänsten, utan att skicka in, istället återgå till spara.

När er slutredovisning är inskickad till Jordbruksverket kan vi inte justera i den och därför vill vi ta del av ett utkast innan det sker.

Delutbetalningar och förskott

Om ni ansöker om förskott och delutbetalningar i ert projekt så kan ni få högst 80 procent av projektstödet utbetalt innan ni ansöker om slututbetalning av ert projekt. Den överskjutande delen, alltså 20 procent av ert projektstöd, hålls inne och sparas tills det att ni ansöker om slututbetalning.

Övriga rapporter

Förutom slutredovisningen ska också en lokal slutrapport skickas in till leaderkontoret samt en sammanställning av det ideella arbetet som är utfört.