Digitalt Kartverktyg      – Energigemenskaper

Digitalt kartverktyg – energigemenskaper. Ett samarbetsprojekt mellan Leader 7-sam och Leader Närheten som genomförs från oktober ’23 – september ’24.

Om projektet

Från oktober 2023 fram tills september 2024 driver Coompanion Värmland projektet ”Digitalt kartverktyg – energigemenskaper”. Projektet får delat stöd från Leader 7-sam och Leader Närheten i detta samarbetsprojekt för att kunna täcka upp nästintill hela Värmland.

Målet med projektet är att skapa ett digitalt kartverktyg som kommer vara avgiftsfritt och som i sin tur ska underlätta beräkningar för lokal konsumtion, möjlig produktion baserad på olika energislag liksom lagring och delning av energi. Förutom kartverktyget kommer även en informationsfilm att tas fram i projektet.

Med projektet vill Coompanion visa hur man kan skapa en tryggare energiförsörjning på landsbygden genom kooperativ samverkan. Det finns idag ett stort intresse för att starta energikooperativ på landsbygden, vilket stärker lokalsamhället och utnyttjar de resurser som finns i området på bästa sätt och därmed även säkerställer den lokala energiförsörjningen.

Om projektet

Projektperiod
2023-10-01 – 2024-09-30

Projektägare
Coompanion Värmland

Projektledare
Leif Tyrén

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats                                                              

Om projektet

Projektet pågår från hösten ’23 – till hösten ’24 och är ett allmännyttigt fokusprojekt med tydligt samverkanstema, som genomförs i 15 utav Värmlands 16 kommuner med stöd från Leader 7-sam och Leader Närheten.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd (EU/SJV)
279 365 kronor

Beviljat leaderstöd (Leader 7-sam Värmland)
137 597 kronor

Total finansiering, från Leader 7-sams område
416 962 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden