Stålkraft     

Stålkraft – Munkfors bruk i VR-miljö. Ett genomförandeprojekt i insatsområdet ’stark och stolt bygd’ som genomförs från      december ’23 – september ’24.

Om projektet

Från december 2023 fram tills september 2024 driver den ekonomiska föreningen Skildra i Munkfors projektet ”Stålkraft – Munkfors bruk som VR-miljö”.

Projektägarna har satt sikte på att återskapa den historiska miljön vid Gamla Bruket i Munkfors som den tedde sig runt år 1900. Genom att samla in både muntliga och skriftliga vittnesmål via intervjuer, kommer de att lägga grunden för en fängslande visuell och filmisk upplevelse i VR-format. Genom skicklig animering, avancerad programmering och inspirerande musiksättning ska de skapa en VR-produktion utöver det vanliga.

Projektets mål och syfte är att bygga en VR-miljö som låter dig uppleva brukets storhetstid på nära håll. Denna satsning kommer inte bara att öka lokal stolthet utan också att kommunicera platsens historiska värde till en yngre generation, som annars kan vara svår att nå.

Om projektet

Projektperiod
2023-12-01 – 2024-12-31

Projektägare
Skildra

Projektledare
Samuel Nilsson                                                      Alma Molin                                                  Thobias Borum

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats                                                              

Om projektet

Projektet pågår från 2023-2024 och är ett allmännyttigt genomförandeprojekt, i insatsområdet ’Stark och stolt bygd’. Projektet genomförs i Munkfors kommun, Värmland.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd (EU/SJV)
312 890 kronor

Beviljat leaderstöd (Leader 7-sam Värmland)
154 110 kronor

Total finansiering
467 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden