Värmländska Receptskafferiet

Värmländska receptskafferiet. Ett samarbetsprojekt mellan      Leader 7-sam och Leader Närheten som genomförs från     november ’23 – november ’26.

Om projektet

Från november 2023 fram tills november 2026 driver Sara Bodin Olsson projektet ”Värmländska receptskafferiet”. Projektet får delat stöd från Leader 7-sam och Leader Närheten i detta samarbetsprojekt för att kunna täcka upp nästintill hela Värmland.

Målet med projektet är att minst hitta, dokumentera och sprida 350st gamla värmländska recept. Dessa recept ska kunna användas av matföretag, mathantverkare, ideella föreningar, den lokala turistnäringen och privatpersoner som är intresserade av värmländsk matkultur.

Projektledaren kommer under projekttiden besöka många platser och människor i Värmland för att samla in material, som sedan kommer dokumenteras på en hemsida fritt tillgänglig för allmänheten.

De historiska recepten som kommer tas fram baseras framför allt på grödor som odlas i Värmland. Vilket även gynnar den lokala matproduktionen. Projektledaren vill genom projektet uppmuntra fler till att laga rätter som potatisbullar, Värmlandssoppa, resk och skrädmjölsvåfflor och därmed återuppliva dessa historiska värmländska recept.

Om projektet

Projektperiod
2023-11-01 – 2026-11-30

Projektägare
Sara Bodin Olsson

Projektledare
Sara Bodin Olsson

Om projektet

Projektet pågår från hösten ’23 – till hösten ’26 och är ett allmännyttigt genomförandeprojekt , som genomförs i 15 utav Värmlands 16 kommuner med stöd från Leader 7-sam och Leader Närheten.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd (EU/SJV)
99 980 kronor

Beviljat leaderstöd (Leader 7-sam Värmland)
49 244 kronor

Total finansiering, från Leader 7-sams område
149 224 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna inom leaderområdet.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden